Chính quyền đô thị Thành phố Thủ Đức thực hiện từ Ngày 1/7/2021

Thành phố Thủ Đức 2021, chính quyền đô thị TP hồ chí minh, tphcm, thành phố phía đông


Việc tổ chức chính quyền đô thị quy định tại TP HCM được thực hiện từ ngày 1/7/2021.


Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội cũng ghi nhận việc đổi mới mô hình chính quyền đô thị tại TP là vấn đề quan trọng và cấp bách.


Theo đó, việc bỏ các cấp trung gian như HĐND cấp quận và cấp phường sẽ giúp bộ máy vận hành nhanh, hiệu quả hơn nhưng dấy lên lo ngại về quyền giám sát, dân chủ của người dân.


Đề án đề nghị thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo thẩm quyền. Theo dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nội dung này tại phiên họp tháng 12/2020.


Nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định sẽ ban hành nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức để bảo đảm có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2021. Việc này nhằm tạo tính đồng bộ trong việc triển khai mô hình tổ chức chính quyền đô thị và kịp chuẩn bị cho công tác bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa bàn.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét