Thành phố Thủ Đức và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP
Thành phố Thủ Đức và trung tâm thương mại dịch vụ tài chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Thành phố Thủ Đức và tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên
Thành phố Thủ Đức và Bến xe miền Đông mới